Що таке Комісія у справах віри?

Що таке Комісія у справах віри?

Комісія у справах віри (скорочено КСВ) є помічним органом єпископу Ординарію на взірець Конгрегації Доктрини Віри (латиною Congregatio pro Doctrina Fidei , скорочено CDF), яка, в свою чергу, відома від заснування як Свята інквізиція, а пізніше як Свята канцелярія. Комісія у справах віри є органом єпископської Курії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Основна місія КСВ це пропагування та захист доктрини Католицької Церкви. Як і будь-яка інша Комісія Курії Київсько-Житомирської дієцезії, вона є інститутом церковного права, яка служить єпископу Ординарію в його універсальній місії, що стосується вчення про віру та мораль. Вона має завдання забезпечити, щоб сповідання істинної віри було вагомим рушієм усієї діяльності Церкви: літургії, проповіді, катехизації, духовного життя, навчання, екуменічної діяльності, соціальної доктрини тощо.

Чим займається Комісія у справах віри?

Комісія у справах віри є знаряддям в руках єпископа Ординарія і ставить себе на службу Церкві для збереження та просування віри. Головне завдання полягає в тому, щоб пропагувати та захищати доктрину про віру та звичаї в усьому католицькому середовищі Київсько-Житомирської дієцезії. Вона сприяє дослідженням, щоб підвищити розуміння віри, підтримати єпископа у виконанні цього завдання, для якого він поставлений як справжній вчитель та вісник віри, яку він зобов'язаний захищати та сприяти їй цілісності. Зокрема, компетенція КСВ в єдності з Конгрегацією Доктрини віри стосується таких аспектів:

- питання про віровчення та моральне життя;

- наближення священикам, богопосвяченим і вірянам дієцезії опрацювань і рішень, які здійснює Конгрегація Науки Віри;

- популяризація Католицького віровчення;

- розгляд нових теорій у догматичних і моральних питаннях;

- консультування у наданні Єпископом Ординарієм кваліфікації Imprimatur;

- оскарження та можливе засудження доктрин, що суперечать принципам віри;

- попередній розгляд документів інших дієцезіальних Комісій щодо їх власної компетенції у справах віри,моралі і звичаїв;

- розгляд випадків псевдомістики, нібито об’явлень, послань який приписується надприроднє походження, спіритизму, магії та симонії;

- розгляд злочинів проти віри, моралі та звершення Таїнств;

- сприяння та організація навчання та конференцій, богословських вечорів, тощо...

Яка організація та які конкретні завдання має Комісія у справах віри?

Комісія складається з колегії членів (визначених Єпископом священиків), на чолі якої стоїть голова Комісії, якому допомагають секретар, заступник і консультант. Тобто персонал складається з офіційних осіб, які під координацією єпископа Ординарія опікуються питаннями, які слід з'ясувати на основі власної компетенції та різних потреб Комісії. Комісія включає два напрямки дії:

Доктринальний — займається питаннями, пов’язаними з пропагандою та захистом доктрини віри та моралі.

Дисциплінарний — займається злочинами проти віри, а також більш тяжкими злочинами, скоєними проти моралі та під час звершення Таїнств. Він також розглядає інші проблеми, пов’язані з дисципліною віри.

Заочна зустріч членів Комісії зазвичай проводиться раз на тиждень. Потім розглянуті питання та думки членів Комісії формуються в комюніке шляхом дорадчого голосування. Їхні рішення згодом подаються на затвердження єпископу Ординарію, згідно з потребами часу на спеціальній аудієнції. Комісія поступово творить власний історичний архів, до якого можуть отримати доступ кваліфіковані вчені.

Які особливості Комісії у справах віри?

Після опублікування Конституції Pastor bonus від 28 червня 1988 року, згідно з якою Іван Павло ІІ реорганізував Римську курію, Комісія у справах віри більше не має виключно оборонного завдання збереження віри, оскільки вона також і перш за все супроводжується місією пропагування доктрини віри. Комісія може бути корисною священикам, а також богопосвяченим і вірним світським у здійсненні їхніх основних функцій як справжніх членів християнських спільнот, яким личить взірцеве вчителювання і поширення віри, чию непорочність вони самі повинні пильнувати з опікою і старанням.

Хто є нинішніми членами Комісії у справах віри?

Голова: о. Олег Сартаков

Секретар: о. Енріке Лопес

Заступник: о. Руслан Михалків

Консультант: о. Петро Октаба ОР

Чи є обов’язковими для католиків Київсько-Житомирської дієцезії рекомендації і рішення Комісії у справах віри?

Рішення, консультації і рекомендації проголошені КСВ, можуть бути, залежно від предмета, доктринальними чи дисциплінарними, а оскільки вони мають велику цінність, у деяких випадках їх має затверджувати єпископ Ординарій. Єпископ Ординарій виконує свою пастирську, доктринальну і сакраментальну місію за допомогою різних Комісій і, зокрема КСВ, що стосується вчення про віру та мораль. Звідси випливає, що документи цієї Комісії, прямо затверджені Єпископом, беруть участь у виконанні пастирського уряду Єпископа Ординарія.

Які публічні контакти КСВ?

Велике значення мають зустрічі зі священиками і вірянами з різних нагод і подій в дієцезії, а також з семінаристами і студентами теології. Заслуговують на особливу увагу періодичні зустрічі та співпраця з членами інших дієцезіальних Комісій. Також важлива співпраця КСВ з деякими настоятелями Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя з метою розгляду різноманітних проблем, щоб сприяти взаємній співпраці.

Як КСВ стосується «найменших»?

Перш за все, для Церкви «найменшими» є не лише ті, хто опинився в економічних труднощах, а й прості вірні, ті, хто бажає утвердитися в здоровому та правильному розумінні та вияві віри та попросту жити згідно цій вірі. «Останніми» є також усі ті, хто, бажає жити вірою і вірно свідчити католицьку віру, хто хоче отримати у цьому допомогу. Саме це служіння має намір надати Церкві КСВ за дорученням Єпископа Ординарія. Це служіння означає, що КСВ, у згаданій вище перспективі, також товаришує основним культурним та етичним починанням наших і усіх часів, щоб показати, як світло Євангелія висвітлює та надає значення кожному аспекту людського життя. У цьому служінні правильного представлення і передачі віри необхідно брати під увагу стан адресатів, щоб були справді знані та люблені відповідно до міри Євангелія, і щоб реалістично врахувати всі слабкості, які визначають їхнє існування, як постійно повторює Папа Франциск у своєму вченні.

Як можна ознайомитися з документами, опублікованими КСВ?

Документи, опубліковані КСВ знаходяться на офіційному сайті Київсько-Житомирської дієцезії. Це питання в галузі догматичної теології, моральної теології і теології внутрішнього життя.

Як можна зв’язатися з КСВ?

До членів КСВ можна звернутися особисто чи через поштову адресу дієцезії або через дієцезіальний сайт. Звертатись на ім'я голови Комісії.

КУРІЯ В КИЄВІ

• Катедральний собор св. Олександра, вул. Костьольна, 17, м. Київ, 01001

• +38044 278-75-19, +38097 937-24-56

• +38044 278-71-71 (факс)

• kanclerkzd@ukr.net

• Понеділок – П'ятниця 09:00 – 16:30